Adrian

Adrian nadal poszukuje rodziny.

Poszukujemy dla niego rodziców z ustabilizowaną sytuacją rodzinną i ekonomiczną. Chłopiec przebywa  w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie, gdzie otoczony jest właściwą opieką i wsparciem zaangażowanego personelu.

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie nadal umożliwia zbieranie środków pieniężnych na rzecz chłopca. Dokonując przelewu na wskazane poniżej konto należy pamiętać o dokonaniu wpisu w tytule przelewu „darowizna na rzecz Adriana”.

Konto: ING Bank Śląski O/ Szczecin
27 1050 1559 1000 0023 2173 3566

 Zebrane środki mogą być wykorzystane na leczenie oraz codzienne wsparcie Adriana poprzez zakup, niezbędnych rzeczy związanych z jego rozwojem i edukacją. Stowarzyszenie prowadzi kompleksową dokumentację finansową zebranych i wykorzystanych środków.