Krzysiu

Krzysiu, nadal czeka na swoich rodziców…

Minął już kolejny rok…zmieniamy więc zdjęcia w nadziei, że Krzyś przyciągnie rodzinę, o której marzy, za którą tęskni.

Chłopiec ma zdiagnozowany obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy, jest aparatowany i przechodzi rehabilitację słuchową. Krzysiu wymaga wyjątkowego wsparcia osób, które są otwarci na przyjęcie dziecka z niedosłuchem. Rozwój psychomotoroyczny Krzysia jest nieharmonijny, widoczne są jednak postępy od czasu wdrożenia systematycznej rehabilitacji ruchowej. Krzysiu szuka rodziny, która otoczy go wsparciem i miłością.