Zespół

Kadrę Ośrodka stanowią  pedagodzy, psycholodzy i terapeuci, szkoleniowcy, wszyscy posiadają odpowiednie  przygotowanie i kwalifikacje uprawniające do pracy w Ośrodku.

Ponadto nasz zespół nie ustaje w wysiłkach i zaangażowaniu w pracę na rzecz funkcjonowania naszego OA, dlatego m.in. chętnie bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i kompetencje.

 • Sylwia Flanc- Kowalewska – dyrektor ośrodka, pedagog, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, szkoleniowiec, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji PTP;
 • Agnieszka Aloksa – z- ca dyrektora, mgr filozofii, doktorantka na US, II stopień komunikacji z osobami niesłyszącymi, w trakcie zakończenia studiów z psychologii;
 • Aleksandra Antoniuk –psycholog, szkoleniowiec;
 • Liliana Brulińska – pedagog;
 • Ewa Jasina – pedagog, psychoterapeuta, szkoleniowiec;
 • Katarzyna Kubica – pedagog, tyflopedagog, szkoleniowiec;
 • Kamelia Skubisz – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, szkoleniowiec;
 • Lidia Warawan – psycholog, terapeuta;
 • Piotr Kowalewski – pracownik ds. zespołów/posiedzeń dotyczących okresowej oceny sytuacji dziecka

Osoby współpracujące z Ośrodkiem:

 • Monika Jurkowska – pedagog, psycholog;
 • Aleksandra Lachowicz – pedagog, szkoleniowiec, autor akredytowanego programu „Przyjazny Dom” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • Elżbieta Rycharska – pedagog specjalny, surdopedagog, II stopień komunikacji z osobami niesłyszącymi;