Zespół

Kadrę Ośrodka stanowią  pedagodzy, psycholodzy i terapeuci, szkoleniowcy, wszyscy posiadają odpowiednie  przygotowanie i kwalifikacje uprawniające do pracy w Ośrodku.

Ponadto nasz zespół nie ustaje w wysiłkach i zaangażowaniu w pracę na rzecz funkcjonowania naszego OA, dlatego m.in. chętnie bierze udział w szkoleniach podnoszących nasze kwalifikacje i kompetencje.

Poznajcie Zespół Ośrodka Adopcyjnego:

 • Sylwia Flanc- Kowalewska – dyrektor ośrodka, pedagog (diagnoza i terapia pedagogiczna), mgr ekonomii, studia podyplomowe z zakresu:  prawo administracyjne i samorządowe, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, szkoleniowiec, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji PTP – całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Wrocław; odbyte liczne szkolenia kierunkowe; członek PTP, NEST, członek Zarządu Katolickich Ośrodków Adopcyjnych w Polsce;
 • Liliana Brulińska – z- ca dyrektora, pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), odbyte liczne szkolenia kierunkowe;
 • Magdalena Skolimowska – psycholog (Uniwersytet Szczeciński), pielęgniarstwo (Pomorska Akademia Medyczna), kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskigo w Krakowie, ukończone liczne kursy i szkolenia;
 • Lidia Warawan – pedagog, psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeuta (ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),terapeuta, trener, odbyte liczne szkolenia kierunkowe;
 • Aleksandra Lachowicz – pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), studia podyplomowe z zakresu: organizacja pomocy społecznej, studium wychowania seksualnego, studium pomocy psychologicznej, certyfikowany specjalista w zakresie edukacji seksualnej, trener I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych, członek PTP, mediator, autor akredytowanego programu „Przyjazny Dom” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • Maksymilian Bielecki – psycholog, (psychologia – specjalność kliniczna – staż w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego), laureat VI Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Psychodebiuty”, odbyte liczne szkolenia kierunkowe;
 • Joanna Strzałek – pedagog (pedagogika rewalidacyjna, praca socjalna), psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeuta (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), terapeuta, trener, liczne kursy i szkolenia kierunkowe;
 • Anita Maik – pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna), socjoterapeuta, odbyte liczne szkolenia kierunkowe, doświadczenia w pracy kuratora sądowego, wolontariusz;
 • Łukasz Tumidajski – politolog (Uniwersytet Szczeciński), pedagog (edukacja elementarna z diagnozą i terapią pedagogiczną, WSB w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie)  pracownik ds. zespołów/posiedzeń dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci;
 • Katarzyna Gołębiowska – pedagog, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych i adopcyjnych, instruktor programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, ukończyła pięcioletnie studia z nauk o rodzinie, studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej  oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Prezes i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” wspierającej system pieczy zastępczej. W ramach Fundacji utworzyła pierwszą w województwie zachodniopomorskim Specjalistyczną Poradnię FAS dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym. W ośrodku prowadząca szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. 
 • Wioleta Smykowska – doradca i psychoterapeutka, instruktorka programu Mikrosystem pieczy zastępczej, terapeutka grup  edukacyjno – wspierających dla rodziców adopcyjnych, zastępczych oraz opiekunów z instytucjonalnych form opieki zastępczej. Ma wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, par i rodzin, która prowadzi przy Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”.  Kilkanaście  lat kierowała  placówką opiekuńczo – wychowawczą. Pracowała również jako psychoterapeutka rodzinna w grupach wsparcia funkcjonujących przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie.  Stworzyła i wdrożyła programy wsparcia dla rodzin kryzysowych, zagrożonych utratą dzieci,  a także programy reintegracji rodzin, które utraciły dzieci.  Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe w organizacji pomocy społecznej i w zakresie organizacji oświaty. Posiada m. in. certyfikat poradnictwa i psychoterapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, ukończyła Studium Reintegracji Społecznej w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej dzieci i młodzieży w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej. Od pięciu lat także Prezes Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”. W ośrodku prowadząca szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. 
 • Ewa Nowakowicz – lekarz medycyny. W ośrodku prowadząca moduł szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. 
 • Teresa Wiatrowska- Górecka – położna.  W ośrodku prowadząca moduł szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. 
 • FORD KA+ – nowy członek naszego Zespołu – pracownik ds. zespołów/posiedzeń dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci;

IMG_1163IMG_1165

W tym miejscu po stokroć dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki, którym niewyobrażalne stało się możliwe. Teraz możemy być jeszcze bliżej Was!

DZIĘKUJEMY!

Osoby współpracujące z Ośrodkiem z ramienia SRK:

 • Monika Jurkowska – pedagog, psycholog;
 • Magdalena Konkolewska – radca prawny;
 • Agnieszka Kędzierska – radca prawny;