Szkolenie dla kandydatów na rodzinę adopcyjną „AGAPE”

Ankieta ewaluacyjna szkolenie 24.04-28.06.21

https://docs.google.com/forms/d/19YuNnkEywKShKSjp4ExmckctPS_5_avPV8Z-X1s3MrQ/edit?usp=sharing

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, KTÓRZY ROZWAŻAJĄ ROZPOCZĘCIE PROCEDURY ADOPCYJNEJ.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Od 2018 roku szkolenie prowadzone jest według programu „AGAPE” – decyzja MRPiPS nr 1/2018/RA, który otrzymał akredytacje na 5 lat.

„AGAPE” jest programem autorskim, który powstał w naszym Ośrodku, w wyniku pracy z rodzinami adopcyjnymi oraz na podstawie doświadczeń szkoleniowych oraz terapeutycznych z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Szkolenie kompleksowo mierzy się z odpowiedzialną rolą przygotowania rodzin do pełnienia tej funkcji. Elementem szkolenia jest spektakl pt. „Wieża z klocków”, który na mocy zawartej współpracy Ośrodka Adopcyjnego z Teatrem Współczesnym w Szczecinie na stałe został wprowadzony do programu szkolenia. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Program został skonstruowany tak aby poruszał najważniejsze naszym zdaniem kwestie procesu adopcji, ze szczególnym uwzględnieniem emocji jakie w procesie przysposobienia towarzyszą dziecku, gdyż uważamy, że proces adopcji to nie tylko czas wyznaczony przez sąd ale głównie czas wyznaczony przez dziecko.

Pierwsze spotkanie otwierające szkolenie jest zawsze spotkaniem integracyjnym, na którym spotykają się uczestnicy danej edycji szkolenia. Podczas rozmów i ćwiczeń integracyjnych staramy się aby zostały określone oczekiwania oraz wytworzyła się bezpieczna atmosfera, która będzie podstawą dalszego aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest poprzedzony rozmową wstępną z pracownikiem Ośrodka oraz badaniem psychologicznym kandydatów, jak również wywiadem adopcyjnym w miejscu zamieszkania kandydatów (wywiad ten nie ma charakteru wywiadu środowiskowego)

O tym, że dana para/osoba jest zakwalifikowana na szkolenie informujemy Państwa telefonicznie, bądź w rozmowie indywidualnej.

W swoich zasobach Ośrodek dysponuje dwoma programami do szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne, program „Wspólna Szansa” otrzymał również przedłużenie akredytacji na kolejne 5 lat – nr 4/2017/RA

190524105941_0001