Podziękowania!

Dzięki Cudownym Osobom pracującym w EPEE Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjnego – już jutro – trafią do dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zabawki od Świętego Mikołaja (będą zdjęcia). Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy, a szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Jarosława Kopani.

Sylwia Flanc-Kowalewska

dyrektor Ośrodka Adopcyjnego SRK

 

 

Xerox Scan_23122020115448-kopia