Krzysiu

Krzysiu, nadal czeka na swoich rodziców…

Minął już kolejny rok…zmieniamy więc zdjęcia w nadziei, że Krzyś odnajdzie rodzinę, o której marzy.

Krzyś w sierpniu skończy 6 lat na co dzień jest pogodny i uśmiechnięty, bawi się z innymi dziećmi.

Chłopiec ma zdiagnozowany obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy, jest aparatowany i przechodzi rehabilitację słuchową.

Krzysiu wymaga wyjątkowego wsparcia osób, które są otwarci na przyjęcie dziecka z niedosłuchem, wierzymy że jego los nie jest jeszcze przesądzony.