Konkurs plastyczny # Adopcja

Szanowni Państwo,

Zespół Ośrodka Adopcyjnego zaprasza do udziału w konkursie!

Celem Konkursu jest:

  1. Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
  2. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
  3. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych
    miasta Szczecin,
  4. Kształtowanie empatii i wrażliwości,
  5. Kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności,
  6. Popularyzacja wiedzy i świadomości w zakresie adopcji,
  7. Propagowanie jawności adopcji.

 

adocka konkurs plastyczny 1

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-0

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-1

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-2

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-3

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-4

f1c5bfb20a172b7d82f126159c58b930-5

00b0ad842daf46102bac8e840f7d1ea5-0

00b0ad842daf46102bac8e840f7d1ea5-1